Translator

saudiarabia inggris francis cina koreautara japan jerman belanda.

penjelasan thdp nasehat yg ditulis ibrahim arruhaili
bongkar fitnah alhalabi

Download

E-Books Free

Mutiara Salaf

أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم ، أنت مؤيد ومشجع لهم إذا كنت تراهم يعيثون في الأرض فساداً وتسكت . المجموع280/14

Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhaly hafizhahullah berkata:

“Engkau memperbanyak jumlah Ahlu Dholal (adalah) jika engkau melihat mereka namun engkau diam (tidak mengingkari mereka). Engkau (adalah) pendukung dan supporter mereka jika engkau melihat mereka melakukan kerusakan di muka bumi, namun engkau hanya membisu” (Majmu’ Fatawa 14/280)

"سنناطح ونجادل وندافع عن السنة وعن ديننا وليقل الأعداء ما يشاؤون"

Al-Imam Muqbil Al-Wadi'iy rahimahullah berkata:

"Kami akan terus menghadang dan membantah (kesesatan) dan kami akan terus membela as-Sunnah dan agama kami. Dan silahkan para musuh mengatakan apa saja yang mereka inginkan." [Kaset "Adh-Dhargham as-Sady"]

Tulisan Terbaru

tukpencarialhaq versi android new

JANGAN TERTIPU!!! (02): Al-Multaqo As-Salafy Tidak Membela Fitnah Al-Imam~Yaman

Bismillahirrohmanirrohim. o

JANGAN TERTIPU 02

JANGAN TERTIPU!!!
ALMULTAQO ASSALAFY TIDAK MEMBELA FITNAH AL-IMAM~YAMAN 

Inilah Pernyataan resminya,

Nukilan:

SANGAT BERBAHAYA

Telah benar apa yang dikatakan oleh Al Allamah Asy-Syaikh Al Walid ‘Ubaid Al Jabiry  – حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

Ketika beliau berkata :-

MUHAMMAD AL IMAM
SESATٌ
MENYESATKAN
MUBTADI / AHLUL BID’AH

Apakah dia (Muhammad Al Imam) akan rujuk dan MENGUMUMKAN TAUBATNYA dari fatwanya yang sesat dan menyesatkan ??

Inilah fatwa yang disebarkan oleh si sesat Muhammad Al Imam – هـداه الـلـه للحـق –

Dia telah menyesatkan, membenturkan dan mengotori sekian banyak dari kaum muslimin yang dimuliakan :

Muhammad Al Imam; Boleh shalat dibelakang (menjadi makmum-red) sekte Ibadhiyah yang berpendapat :

[ Al-Qur’an Makhluq dan Allah tidak dilihat pada Hari Kiamat ]

Padahal telah Ijma’/Sepakat para Ulama Salaf tentang kufurnya pendapat ini dan kafirnya pelakunya serta tidak bolehnya shalat dibelakangnya.

Teks Fatwa 

Pertanyaan dari ‘Amman :
“Bolehkah shalat dibelakang sekte/kelompok Ibadhiyah ??

Dijawab oleh Muhammad Al Imam :

[ Al Ibadhiyah, mereka adalah Muslim Mubtadi’ (Ahli Bid’ah) pada mereka ada bid’ah pada perkara Aqidah, seperti

  • Al-Qur’an adalah Makhluq
  • Mengingkari bahwasanya kaum Mukminin melihat Allah pada Hari Kiamat

dan (bid’ah-bid’ah) lainnya dari apa yang ada pada mereka maka shalat dibelakang mereka BOLEH…… ]

Sumber situs resmi :
< محمد بن عبدالله الإمام >

[ http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=775 ]

Bantahan terhadap fatwa yang sesat dan menyesatkan ini

Perkataan para salaf yang mulia dalam menghukumi siapa yang berkata/berpendapat/berkeyakinan : Al-Qur’an Makhluq

Berkata Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab ‘As-Sunnah’ ; Saya mendengar Bapak saya -rahimahullah- berkata  :

[Barangsiapa yang berkata: Al-Qur’an adalah Makhluq maka dia disisi kami adalah KAFIR karena Al-Qur’an termasuk dari Ilmu Allah (yaitu Kalam Allah-red) Azza wa Jalla ] selesai.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan dari para salaf :
[ Atas dasar ini mereka mengkafirkan orang yang berkata Al-Qur’an adalah Makhluq dan Allah tidak akan dilihat pada Hari Kiamat]
انتهى من كتاب مجموع الفتاوى.

Al Imam Al-Lalikai meriwayatkan dalam kitabnya Syarah Ushul I’tiqod Ahlisunnah wal Jama’ah

Dari jalur periwayatan Abul Hasan Idris bin Abdul Karim dia berkata : Telah diutus seseorang dari penduduk Khurasan kepada Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid dengan tulisan dia bertanya :

[dengan pertanyaan; Shalat dibelakang orang yang mengatakan Al-Qur’an adalah Makhluq, maka ini kafir dengan perkataan tersebut, jangan shalat dibelakangnya, yang demikian tersebut karena Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang Maha Mulia, dan tidaklah ada perbedaan dikalangan ahli ilmu (Ulama) bahwasanya siapa yang mengatakan Al-Qur’an adalah Makhluq maka dia telah kafir, dan mengaku bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara adalah sesuatu yang tidak akan terjadi] selesai nukilan.

Teks Nash akan pengkafiran orang yang berpendapat bahwa Al-Qur’an Makluq itu lebih dari 500 Ulama sebagaimana yang di isyaratkan oleh Al Imam Ibnul Qoyyim dalam ‘ An-Nuniyah’ { النونية } .

Perkataan para ulama salaf yang mulia dalam menghukumi orang-orang yang berpendapat bahwasanya :
< Allah tidak dilihat ada Hari Kiamat >

Al Imam Malik sebagaimana yang dinukil dari beliau oleh Imam Ibnul Qoyyim dalam {Hadi Al Arwah}
[ Dipilihnya (pendapat yang) mengkafirkan bagi orang yang berkata Allah tidak dilihat pada Hari Kiamat ].

Demikian pula Al Imam Al Ajurry dalam kitabnya Asy-Syari’ah { الشريعة } .

dan Al Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya ‘At-Tauhid’ hal. 407 dimana beliau berkata :

(” dan telah aku beritahukan sebelumnya bahwasanya para ulama tidaklah berselisih bahwa orang beriman akan melihat Pencipta mereka di akhirat bukan di dunia dan barangsiapa yang mengingkari pendapat tentang melihat Pencipta (yaitu Allah) mereka di hari Kebangkitan maka mereka bukan orang-orang beriman disisi orang-orang yang beriman bahkan mereka sejelek-jelek keadaannya di dunia disisi para ulama dibanding Yahudi, Nashara maupun Majusi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak :
“Kami menghikayatkan dari Yahudi dan Nashara dan kami tidak menilai sedikitpun untuk menghikayatkan dari kaum Jahmiyah” )

Ma’aliy Asy-Syaikh Sholih bin Fauzan Al Fauzan – حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

{ Tidak boleh shalat dibelakang orang-orang yang mengingkari ru’yatullah (melihat Allah pada Hari Kiamat) }

[ http://safeshare.tv/w/FLPRdELRGS ]

Ma’aliy Asy-Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan – حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

{ Tidak boleh shalat dibelakang pelaku bid’ah kufriyah (bid’ah kufur) }

[ http://safeshare.tv/w/dDhqveacCJ ]

Disini para Ulama Lajnah Da’imah mengharamkan shalat dibelakang Al Ibadhiyah.
{Ketika mereka memberontak dan memusuhi serta keluar dari ketaatan Utsman bin ‘Affan dan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنهما }

Maka bagaimana lagi jika seandainya (penanya) itu menyebutkan bahwasanya mereka (Al Ibadhiyah) mengatakan Al-Qur’an itu Makhluq dan Allah tidak dilihat pada Hari Kiamat ??

Diharamkannya shalat dibelakang Al Ibadhiyah oleh Ha’iah Kibar Ulama Al Islam di Lajnah Da’imah Al Ifta’ di Kerajaan Saudi Arabiyah
– حرسهـا البـاري ورعـاهـا –

Al Ibadhiyah salah satu kelompok Sesat sebagaimana fatwa Lajnah Da’imah no. 6935, dengan teks nash :

السؤال : هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج
وهل يجوز الصلاة خلفهم ؟

فكان جواب اللجنة كما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه…وبعد:

فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي -رضي الله عنهما-، ولا تجوز الصلاة خلفهم.
وبــالـلــه الــتــوفـــيــق .

اللجنة الدائمة للبحوث
العلميـة والإفـتــاء

Pertanyaan :

Apakah kelompok al-Ibadhiyyah dianggap termasuk kelompok sesat, yang berasal dari Khawarij ? Dan apakah boleh shalat di belakang mereka (makmum) ?

Jawaban :

Kelompok al-Ibadhiyyah merupakan kelompok sesat, karena mereka menentang, melakukan agresi, dan keluar dari pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu `anhuma. Tidak boleh menjadi makmum mereka dalam shalat.

Wabillahittaufiq, wa Shallallahu `Ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.

Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa

Ketua : Abdul Aziz bin Baz
Wakil Ketua : Abdurrazzaq Afifi
Anggota : Abdullah bin Ghudayyan
Anggota : Abdullah bin Qu’ud

Sumber bisa dilihat di :
صُــورة الــفــتــوى

[https://db.tt/MDOM4meu]

〰〰〰〰

Ditulis dan disusun oleh:
Admin Umum untuk grup.

al-Multaqa as-Salafy al-Kuwaity
-> yang dikhususkan untuk orang-orang Kuwait

dan

al-Multaqa as-Salafy al-Yamaniy
-> yang dikhususkan untuk orang-orang Yaman

dan

Majmu’at Ahlil Atsar

Untuk bergabung via WhatsApp:
00967736296299

TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGUBAH

Tujuan kami adalah menyampaikan dakwah kepada Allah ‘Azza wa Jalla ini dengan cara merujuk kepada al-Kitab dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah.

Salam Hormat
Multaqiyaat at-Ta’awunis Salafiy al-I’lamiy

Admin Utama:
Fadhilatus Syaikh DR. Muhammad bin al-‘Allamah Rabi’ al-Madkhaly hafizhahullah Ta’ala

Grup-grup yang resmi di Mahad as-Salafy al-‘Alamiy at-Ta’awuny

[http://t.co/8dMjNllNdH ]

أصحاب السنة

Ashhaabus Sunnah

Berikut bukti screenshot fatwa sesat Muhammad al Imam yang bertengger angkuh di situs resminya:

bukti al imam

Arabic:

 خــطــيــر جـداً
صدق العلامة الشيخ الوالد/
عبيد بن عبدالله الجابري
– حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

عـنـدمــا قــال :-

محمد بن عبدالله الإمام
ضــــــــــالٌ
مُــــضـــــل
مـــبـــــتـــــدع

✏هل سيتراجع ويُعلن توبته
من هذه الفتوى الضالة المضلة؟

هذه فتوى خطيرة انتشرت
للضال⇦ < محمد الإمام >
– هـداه الـلـه للحـق –

ضللت وخبطت وضيعت كثير
من المسلمين الكرام :-

< محمد الإمام > يِجوِز الصلاة
خلف الاباضي الذي يقول :-

[ بخلق القرآن ، وأن الله
لايُرى يوم القيامة ]

وقد أجمع السلـف والـعُلمـاء
على أن هـذا كفـر ، والكافـر
لاتجـوز الصـلاة خلفـه .

نــص الـفـتــوى

سائل من عُمان يقول :
هل تجوز الصلاة خلف الإباضية؟

إجابـة < محمد الإمام > :-

[ الإباضية مسلمون مبتدعون
عندهم من البدع العقائدية ، مثل

القول بخلق القرآن
وإنكار رؤية المؤمنين
ربهم يوم القيامة

إلى غير ذلك مما هو حاصل منهم فالصلاة خلفهم تجوز …… ]

المصـدر الموقـع الرسمـي لـ
< محمد بن عبدالله الإمام >

[ http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=775 ]

 

الـرد علـى هـذه الفتـوى
الضـالـة المُضـلـة

أقـوال السلـف الـكِـرام
فـــي حــكـم مـــن قـــال :
< القرآن مخلوق >

قال عبدالله بن الإمام
أحمد في كتاب السنة :
سمعت أبي ـ رحمه الله ـ يقول :

[من قال: القرآن مخلوق، فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل]اهـ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية
حاكياً عن السلف :
[ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق وإن الله لايرى في الآخرة] انتهى من كتاب مجموع الفتاوى.

وروى الإمام اللالكائي في
شرح { أصول اعتقاد أهل السنة }
من طريق أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم قال : أرسل رجل من أهل خراسان إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد بكتاب يسأله – وفيه – :

[وسألت الصلاة خلف من يقول
القرآن مخلوق ، فهذا كافر بِقَولِه لا يُصلَّى خلفه ، وذلك أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم ، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر ، وزعم أن الله
عزوجل حَدَثَ فيه شيء لم يكن]اهـ.

نص على تكفير من قال أن القرآن
مخلوق أكثر من خمسمائة إمام من
الأئمة كما أشار إليه العلامة ابن
القيم في { النونية } .

أقـوال السلـف الـكِــرام
في حـكـم مـن قــال :
< الله لايُرى يوم القيامة >

الإمام مالك كما نقله عنه
ابن القيم في { حادي الأرواح }
[ اختار كفر من قال بعدم
رؤية الله يوم القيامة ] .

والإمام الآجري في
كتابه { الشريعة } .

والإمام ابن خزيمة في
كتابه { التوحيد } (ص407)
حــــيــــث قــــــــال :
( وقد أُعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا ،
ومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم يوم المعاد، فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين، بل هم أسوأ حالاً في الدنيا عند العلماء من اليهود والنصارى والمجوس، كما قال ابن المبارك: “نحن نحكي كلام اليهود
والنصارى ولا نقدر أن نحكي
كلام الجهمية ).

معالي الشيخ العلامة/
صالح بن فوزان الفـوزان
– حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

{ لاتجوز الصلاة خلف من
ينكر رؤية الله }
[ http://safeshare.tv/w/FLPRdELRGS ]

معالي العلامة الدكتـور/
صالح بن فوزان الفـوزان
– حفظـهُ الـلـه تـعالـى –

{ لاتجوز الصلاة خلف من
عنده بدع كفرية }
[ http://safeshare.tv/w/dDhqveacCJ ]

وهنا عُلمـاء اللجنّـة الدائِمـة
يحرمون الصلاة خلف الاباضية :
{ لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان
وعلي – رضي الله عنهما – }

فكيف لو ذكروا انهم يقولون
[ القرآن مخلوق والله لايُرى ]؟

تــحــريـ✖ــم الـصّـلاة خـلـف
الإبـاضـيـة لهيـئـة كـبــار عُلــمـاء
الإســـلام في اللـجـنـة الـدائـمـة
لـلإفـتــاء بـالـممـلكـة العـربـية
الــسُــعُــوُديــــة
– حرسهـا البـاري ورعـاهـا –

الإباضية إحدى الفرق الضالة،
كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة
رقم 6935، ونصها:

السؤال : هل تعتبر فرقة الإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج
وهل يجوز الصلاة خلفهم ؟

فكان جواب اللجنة كما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه…وبعد:

فرقة الإباضية من الفرق الضالة لما فيهم من البغي والعدوان والخروج على عثمان بن عفان وعلي -رضي الله عنهما-، ولا تجوز الصلاة خلفهم.
وبــالـلــه الــتــوفـــيــق .

اللجنة الدائمة للبحوث
العلميـة والإفـتــاء

صُــورة الــفــتــوى

[https://db.tt/MDOM4meu]

〰〰〰〰

✏ كتبـهُ ونسقـهُ :-
المُشـرف العـام لمجموعـات

الملتقى السلفي الكويتي
⇦ الـخــآص للـكويتييـن ⇨
و
الملتقى السلفي اليمني
⇦ الـخــآص لليـمـنـيـيـن ⇨
و
مجموعات أهل الأثر

للإنضمـام عبر الوآتسـاب:-
(( 00967736296299 ))
لايُسمـح بالتغييـر

هدفنا الدعوة إلى الله عزَّوجل
بالرجوع إلى الكتاب و السنة
بفهم سلف الأمة…

مـــع تــحــيـــات :
“ملتقيات التعاون السلفي الإعلامي
الــمُــشـرف الــعــام :
فضيلة الشيخ الدكتور/
محمد بن العلامة ربيع المدخلي
– حفظه الله تعالى –

المجموعات المعتمدة في
المعهد السلفي العلمي التعاوني
[ http://t.co/8dMjNllNdH ]

.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>