Translator

saudiarabia inggris francis cina koreautara japan jerman belanda.

penjelasan thdp nasehat yg ditulis ibrahim arruhaili
bongkar fitnah alhalabi

Download

E-Books Free

Mutiara Salaf

أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم ، أنت مؤيد ومشجع لهم إذا كنت تراهم يعيثون في الأرض فساداً وتسكت . المجموع280/14

Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi Al Madkhaly hafizhahullah berkata:

“Engkau memperbanyak jumlah Ahlu Dholal (adalah) jika engkau melihat mereka namun engkau diam (tidak mengingkari mereka). Engkau (adalah) pendukung dan supporter mereka jika engkau melihat mereka melakukan kerusakan di muka bumi, namun engkau hanya membisu” (Majmu’ Fatawa 14/280)

"سنناطح ونجادل وندافع عن السنة وعن ديننا وليقل الأعداء ما يشاؤون"

Al-Imam Muqbil Al-Wadi'iy rahimahullah berkata:

"Kami akan terus menghadang dan membantah (kesesatan) dan kami akan terus membela as-Sunnah dan agama kami. Dan silahkan para musuh mengatakan apa saja yang mereka inginkan." [Kaset "Adh-Dhargham as-Sady"]

Tulisan Terbaru

tukpencarialhaq versi android new

Buku Syahadat Muhimmah Talbis Bagi Ummat

BUKU SYAHADAT MUHIMMAH IHYA’UT TUROTS TALBIS BAGI UMMAT

Oleh: Abu Muhammad Abdurrahman bin Sarijan

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dan kejelakan amalan kita .

Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Allah Azza Wa Jallah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim” (QS. Ali Imron: 102).

Firman-Nya :

“Hai manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menjadikan kamu dari satu jiwa dan menciptakan darinya istrinya dan Dia memperkembangbiakka n dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian” (QS. An-Nisaa’: 01(

Amma ba’du

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam. Dan sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam agama dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap yang bid’ah adalah Neraka tempat kembalinya.

Tsuma amma ba’du;

Sesungguhnya segala apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi, demikian dengan apa yang telah menjadi rencana kami untuk menerangkan isi dari buku Syahadat Muhimmah Liulama Al-Ummah…terbitan kantor pusat Jum’iyyah Ihya’ut Turots di Qurthuba-Kuwait telah jabarkan oleh saudara kami Abu Karimah bin Jamal Al-Bugisi dalam makalahnya yang bermanfaat –insyaAllah- dengan judul CERCAAN TERHADAP IHYA’ AT-TURATS ADALAH JARH MUFASSAR (Lihat di http://darussalaf. or.id/index. php?name= News&file=article&sid=532) –Jazakumullah khoiron katsiro-.

Dalam makalahnya tersebut Al-Akh Abu Karimah Askari menerangkan isi dari “tazkiyyah” masyaikh terhadap Jum’iyyah Ihya’ut Turots. Isi tazkiyyah masyaikh dalam buku tersebut adalah sbb:

1. Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah.

Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah dalam buku ini terdapat 7 (tujuh) buah, yaitu:

a.Tazkiyyah pertama : Pujian beliau terhadap bangunan baru milik organisasi ini.

b .Tazkiyyah kedua: Pujian terhadap manhaj organisasi yang tertulis (manhaj tertulis, red) dan disodorkan kepada beliau. Dalam manhaj “tertulis” organisasi tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1-Berdakwah dengan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dengan manhaj Salafus Shalih

2-Berdakwah menuju peribadatan kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, mengikhlaskan agama hanya untuk-Nya dan memperbaiki amalan

3-Beramal dalam ber-ta’awun bersama kaum muslimin di atas kebaikan dan taqwa dan salam bertatap muka dengan mereka di atas kebaikan dan berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam

4-Menyebarkan kebaikan, keutamaan, keadilandan perbuatan baik

5-Membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, menjamin anak-anak yatim dan membantu orang yang mengalami musibah

6-Membangun masjid, ma’had, pusat-pusat Islam,yayasan dakwah dan kesehatan

7-Menghidupkan warisan Islam melalui penyebaran kitab-kitab Salafus shalih

8-Memperingatkan kaum muslimin dari berbagai bid’ah dan perkara –perkara baru dalam agama

9-Mengarahkan orang-orang yang baik dan hendak berbuat kebaikan agar meletakkan proyek dan sumbangan mereka di tempat yang tepat

Demikianlah secara ringkas “Manhaj Dakwah” yang ditulis oleh rganisasi Ihya At-Turats, lalu disampaikan kepada para masyaikh, termasuk kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah di masa hidup beliau.

c.Tazkiyyah ketiga : Pujian terhadap organisasi ini berdasarkan berita yang disampaikan kepada beliau bahwa organisasi Ihya At-Turats bergerak dalam :

· mewujudkan keutamaan warisan Islam

· mengumpulkan manuskrip dan kitab-kitab Islam

· memberi semangat kepada para ulama dan para peneliti yang melakukan dirasah Islamiyah, lalu menyebarkan penelitian dan pembahasan mereka

· memurnikan warisan Islam dari berbagai bid’ah, khurafat yang merusak keindahan Islam

· membuat kotak untuk zakat dan mengarahkannya dengan cara-cara yang disyari’atkan

d,e,f.Tazkiyyah ke 4,5 dan ke-6, menjelaskan tentang pujian beliau terhadap “Maktabah Thalibul Ilmi” milik Ihya At Turats yang menyebarkan beberapa buku-buku para ulama yang bermanfaat

g.Tazkiyah ke-7 : berisi tentang kesediaan beliau menghadiri acara pembukaan sekretariat organisasi Ihya At Turats di London dan di berbagai tempat.

2. Tazkiyyah Syaikh Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rahimahullah.

a.Tazkiyah pertama : Pujian beliau terhadap “manhaj tertulis” yang berjudul “Masiratul Khair” milik organisasi Ihya At Turats, yang isinya sebagaimana yang telah tertera disebutkan diatas (lihat tazkiyah Syaikh Bin Baaz no:2)

b.Tazkiyyah kedua : Pujian beliau terhadap kitab-kitab thalibul ilmi yang disebarkan oleh Ihya At Turats

3.Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz Alusy Syaikh hafidzhahullah, berisi pujian terhadap maktabah Thalibul Ilmi yang disebarkan oleh organisasi Ihya At Turats.

4.Tazkiyyah Syaikh Shalih Alus Syaikh hafidzhahullah, beliau memuji terhadap sebagian amalan dan kegiatannya, namun beliau tidak merinci apa sajakah “sebagian amalan dan kegiatan tersebut”.

5.Tazkiyyah Shalih bin Abdullah bin Humaid, beliau memuji proyek-proyek dan kegiatan dakwah dan yang bersifat ilmiah.

6.Tazkiyyah dari Syaikh Abdullah bin Mani’, berisi pujian terhadap pameran yang didalamnya diperlihatkan berbagai kegiatan organisasi ini dalam dakwah dan ta’lim-nya.

7.Tazkiyyah Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidzhahullah, berisi pujian terhadap “manhaj tertulis” dari organisasi ini.

8.Tazkiyyah Syaikh Nashir Al-Faqihi,berisi pujian terhadap banyak dari proyek perencanaan Ihya At Turats.

9.Tazkiyyah Bakar Abu Zaid, berisi pujian terhadap maktabah Thalibul Ilmi yang disebarkan oleh organisasi Ihya At Turats.

Maka dalam tulisan ini kami tidak perlu lagi membahas tentang isi buku Syahadat Muhimmah tersebut karena apa yang menjadi kehendak kami telah terwakili oleh tulisan Al-Akh Abu Karimah Askari bin Jamal Al-Bugisi ini –InsyaAllah-. Namun dalam tulisan ini kami akan membawakan bukti-bukti dari apa yang telah diterangkan oleh Al-Akh Abu Karimah tersebut dengan tujuan untuk memperkuat hujjah kami, sehingga tidak ada lagi ruang gerak bagi orang-orang yang membela Jum’iyyah Ihya’ut Turots. Selain itu, tujuan kami adalah agar umat –khususnya di Indonesia-mengetahu i hakikat sebenarnya dari isi buku yang dijadikan BUKU INDUK TUROTSIYYUN. Hanya dengan mengharap pertolongan- Nya sajalah kami mulai ketengahkan bukti-bukti tersebut kepada anda wahai saudaraku.

1. Sampul buku

a.Halaman sampul depan:

http://img440. imageshack. us/img440/ 8338/sampul1ge6. jpg

b.Halaman sampul dalam:

http://img172. imageshack. us/img172/ 128/sampul2re4. jpg

2. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah.

a. Tazkiyyah pertama:

http://img61. imageshack. us/img61/ 3594/binbaz1nk4. jpg

b. Tazkiyyah kedua:

http://img404. imageshack. us/img404/ 2541/binbaz2fi7. jpg

c. Tazkiyyah ketiga:

http://img300. imageshack. us/img300/ 15/binbaz3xi1. jpg

d. Tazkiyyah keempat:

http://img184. imageshack. us/img184/ 3483/binbaz4ie0. jpg

e. Tazkiyyah kelima:

http://img441. imageshack. us/img441/ 8796/bibaz5tf3. jpg

f. Tazkiyyah keenam&ketujuh:

http://img184. imageshack. us/img184/ 1413/binbaz6tp5. jpg

3. Fatwa Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin rahimahullah.

a. Tazkiyyah pertama:

http://img146. imageshack. us/img146/ 7885/utaimin1uh2 .jpg

b. Tazkiyyah kedua:

http://img242. imageshack. us/img242/ 6564/utaimin2ja1 .jpg

4. Tazkiyyah Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh (Mufti, KSA): http://img139. imageshack. us/img139/ 8939/muftime1. jpg

5. Tazkiyyah Syaikh Sholih Alu Syaikh (Wazir, KSA): http://img182. imageshack. us/img182/ 3782/wazirfb6. jpg

6. Tazkiyyah Syaikh Sholih bin Abdillah bin Humaid: http://img138. imageshack. us/img138/ 9918/humeidam5. jpg

7. Tazkiyyah Syaikh Abdullah bin Mani’:

http://img243. imageshack. us/img243/ 674/manikj8. jpg

8. Tazkiyyah Syaikh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan: http://img227. imageshack. us/img227/ 2233/fauzanae2. jpg

9. Tazkiyyah Syaikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi: http://img406. imageshack. us/img406/ 1110/jazairiyb6. jpg

10.Tazkiyyah Syaikh Ali bin Muhammad Nashir Faqihiy: http://img115. imageshack. us/img115/ 1808/faqihivy0. jpg

11. Tazkiyyah Syaikh DR. Bakr Abu Zaid: http://img411. imageshack. us/img411/ 6526/abuzaidoy2. jpg

12.Tazkiyyah Syaikh DR. Muhammad bin Kholifah At-Tamimiy: http://img381. imageshack. us/img381/ 1128/tamimizu7. jpg

13.Tazkiyyah Syaikh DR. Muhammad Al-Maghrawiy :

http://img403. imageshack. us/img403/ 4656/magrawipx5. jpg

· Fatwa Syaikh Rabi’ bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah Ta’ala terhadap orang yang membela Abul Hasan, Adnan Ar’ur dan Muhammad Al-Maghrawi: http://www.supload. com/sound_ confirm.php? get=692863285. wma

Kuwait, 24 Dzulhijjah 1427 H/13 Januari 2007 M.

Comments are closed.