Bantahan Terhadap Muhammad Al Imam Yang Membolehkan Shalat di Belakang Sekte Ibadhiyah

BANTAHAN TERHADAP MUHAMMAD AL IMAM YANG MEMBOLEHKAN SHALAT DI BELAKANG SEKTE IBADHIYAH Bantahan kepada Muhammad Al…