Salafiyun Semangat Menuntut Ilmu dan Tidak Meremehkan Kitab Rudud

SALAFIYUN SEMANGAT MENUNTUT ILMU DAN TIDAK MEREMEHKAN KITAB RUDUD (Padanya Terkandung Jawaban Kenapa Ada Orang yang…