Pembelaan Terhadap Kehormatan Al ‘Allamah Rabi’ bin Hadi Dari Tikaman Khabits Sofyan Ruray

Pembelaan Terhadap Kehormatan  Al ‘Allamah Rabi’ bin Hadi Dari Tikaman Khabits Sofyan Ruray   Firman Allah…