Asy-Syaikh Al-‘Allamah Rabi’ bin Hadi al-Madkhali Adalah Imam Menurut Persaksian Al-Imam Abdul Aziz Bin Baaz

ASY-SYAIKH AL-‘ALLAMAH RABI’ BIN HADI AL-MADKHALI ADALAH IMAM MENURUT PERSAKSIAN AL-IMAM ABDUL AZIZ BIN BAAZ! Asy-Syaikh…