Pahamilah Hal Ini WAHAI PARA DA’I PROVOKATOR REVOLUSI dan KEBID’AHAN!!!

PAHAMILAH HAL INI WAHAI PARA DA’I PROVOKATOR REVOLUSI & KEBID’AHAN!❗️ 🌿Asy Syaikh Dr. Ahmad bin Mubarak…