Penjelasan Hakekat Kedustaan & Kepalsuan “PENYEJUK” dari Selebaran Gelap yang Disebarluaskan oleh Larva-larva Fitnah Fanatikus Mubtadi’ Al-Imam

PENJELASAN TERHADAP HAKEKAT SELEBARAN DUSTA dan PENYEJUK PALSU (Yang dinyatakan telah dibaca dan diizinkan penyebarannya oleh…